ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ

2013-08-24 13:34
     Οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά (και γενικώς η πλειονότης τών αιρετικών), προκειμένου να απορρίψουν την χρήση τών εικόνων ως δήθεν αντιγραφική, ένα από τα χωρία που επικαλούνται έχει σχέση με την δευτέρα από τις δέκα εντολές που έχει ως εξής: «Μη κάμεις εις σεαυτόν είδωλον, μηδέ ομοίωμα...