ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ

ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

2013-08-24 13:29
ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥΣ    Κατά τούς Μάρτυρες τού Ιεχωβά, αλλά και πολλούς άλλους ετεροδόξους, μόνον άτομα ώριμα και σε θέση να κατανοήσουν την πίστη, να πιστέψουν και να ομολογήσουν πρέπει να βαπτίζονται. Τα...